Top 5 nhà thờ bản địa ở Tây Nguyên

0

Top 5 nhà thờ bản địa ở Tây Nguyên

Nhà thờ Kon Xomluh nằm ở huyện nào của Kon Tum? Tên Kon Xomluh có nghĩa là gì?

Kết hợp giữa phong cách kiến ​​trúc La Mã với kiểu nhà sàn truyền thống của người Ba Na, Nhà thờ gỗ ở Kon Tum có gì đặc biệt?

Nhà thờ Pleichuet nằm ở thành phố nào của Gia Lai? Nhà thờ Pleichuet được khánh thành vào năm nào?

Kiến trúc nhà thờ Cam Ly ở Đà Lạt (Lâm Đồng) có thể thể hiện hình ảnh nào?

Ngoài mái nhà rông của người Tây Nguyên, nhà thờ Domaine de Marie Đà Lạt còn thể hiện phong cách kiến ​​trúc nào?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.